Jak to funguje

ASOL - agroslužby - online je server určený pro kontinuální zprostředkovávání kontaktů poskytovatelů a příjemců služeb pro zemědělce.

Základem služby ASOL je databáze zemědělských strojů určených ke službám a ostatních nabízených služeb pro zemědělce.

Databáze nabídek:

Databáze aktivních nabídek - oborově členěná databáze nabídek na služby pro zemědělce nebo na stroje určené pro využití ve službách.

Při registraci nabídky dojde k vytvoření profilu nabídky, což je webová stránka, na které jsou uvedeny nabízené parametry služby - druh služby, typ stroje, jeho fotky, časová dostupnost služby, akční rádius, případně i cena práce, výkonnost, aktuální dostupnost služby a další informace, které chce poskytovatel zákazníkům sdělit. Tyto profily se zobrazují poptávajícím hledajícím v databázi.

Nabídky jsou v databázi řazeny nejdříve podle tarifů (VIP mají přednost před nabídkami zdrama) a potom podle data zaregistrování nabídky.

 Nabídky registrované dříve, jsou v databázi a výpisech vyhledávání uvedeny před nabídkami registrovanými později. Tím jak nabídkám končí platnost, ostatní se v databázi i výpisech posouvají výš a výš.

Nabídky, u kterých majitel zadal aktuální dostupnost služby se zobrazí vždy před nabídkami, kde tento údaj vyplněn nebyl. 

Dále je vytvořen osobní profil poskytovatele služby, který je přístupný pouze jemu, a to na základě hesla. Tam má poskytovatel uvedeny všechny svoje registrované nabídky a má možnost kdykoli měnit jejich parametry.

Nabídky jsou v databázi evidovány dlouhodobě. Poskytovatelům služeb jsou kontinuálně posílány kontakty na poptávající, u kterých došlo ke shodě nabízených a poptávaných parametrů služby. 

Ceník:

doba registrace nabídky                                cena Kč

 12. měsíců zdarma                                                 0,- Kč

  12. měsíců VIP                                               1.000,- Kč

 

Služby pro poptávající:

Ti, kteří službu naopak hledají, mohou zmíněnou databází nabídek jen pasivně listovat, nebo můžou svoji poptávku aktivně zaregistrovat. Po registraci je vytvořen profil poptávky. Je to webová stránka, na které je uveden druh požadované služby, lokalita a požadovaný termín. Poptávající pak kontinuálně dostávají kontakty na vyhovující poskytovatele. I poptávky jsou evidovány dlouhodobě, takže poptávající získají kontakty i na nově registrované poskytovatele.

Tato služba je zcela zdarma, registrace poptávky zaniká dnem realizace služby.

I poptávajícímu je vytvořen osobní profil, přístupný na základě hesla. Poptávající tak může parametry své poptávky kdykoli průběžně měnit.

Jakmile dojde ke shodě nabízených a poptávaných parametrů - obě strany jsou automaticky informovány emailem, zprávami na příslušných profilech služeb a profilech poskytovatelů a také pomocí SMS. Tato služba je  kontinuální, dlouhodobá, obě strany průběžně dostávají i nově registrované profily.

Tarif 12 měsíců VIP - jde o službu za poplatek 1.000,- Kč / rok. Registrace nabídky je potom v délce trvání 12 měsíců. V.I.P nabídka je v databázi nabídek uvedena přednostně. Přednost před běžnými nabídkami má také ve výpisech vyhovujících poskytovatelů zasílaných poptávajícím.

Navíc je i firma poskytovatele umístěna v katalogu V.I.P poskytovatelů s rozšířenou možností prezentace jejich firmy (vlastní www stránky, fotky atd.).

Majitel nabídky VIP využívá služby SMS - ECHO - tzn. že pokud se objeví vyhovující poptávka, je majitel příslušné nabídky informovám pomocí SMS.

 

Aktuální dostupnost - kliknutím na ikonku se Vám zobrazí nejbližší kalendářní měsíc a informace o tom, zda je služba v daném termínu volná nebo obsazená.


 

© 2009 ASOL - AgroSlužby On-Line.cz - Internetový dispečink zemědělských služeb Tvorba webových stránek Studio GRAFIQUE ~ Brno